Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

    Powiedz, co u Ciebie 
    słychać, co można widzieć, 
    gdy się jest Tobą.
— Stanisław Barańczak - Widokówka z tego świata
Reposted frommsitudinis msitudinis viapomyleniec pomyleniec

"Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu."

-Robert K. Bloom

Reposted frompomyleniec pomyleniec

April 21 2015

Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer vianervure nervure
 Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss vianervure nervure
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vianervure nervure
Czym jest dla mnie poezja: leczeniem braku, zranienia, samoobroną.
— Czesław Miłosz, O wstydzie i agresji
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianervure nervure
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianervure nervure
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure

January 12 2015

Ale przywiązania, jak moje - chyba pani nie znajdzie. Bo jeżeli miłość mierzy się wielkością cierpień, takiej jak moja może jeszcze nie było na świecie.
— B. Prus
Reposted bymissDotpouler
Co za głupstwo - myślał - robić się zależnym od jednej ludzkiej istoty!
— B. Prus
Reposted byunreachable96 unreachable96
Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto - leżą w błocie...
— B. Prus

January 09 2015

[...] poczucie bezradności rodziło zawrót głowy, bezbrzeżne pragnienie upadku.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromnervure nervure
na szczęście
rodzice mi dali łatwopalne ciało
[...]
— Halina Poświatowska, "Wietnam 1965"
Reposted fromnervure nervure
Gdy człowiek nie ma poczucia, czy żyje, chciałby i ze śniegiem stopnieć.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frommhsa mhsa vianervure nervure
Jednego długu drugim długiem nie lubię spłacać. Masz wtedy dwa długi na głowie. A nie ma gorszej rzeczy, niż w długi się zaplątać. Życie i tak jest długiem, choćbyś nikomu nie był nic winien, od nikogo nic nie pożyczał.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromnervure nervure
Stój. Przyzwyczajaj się. Myślisz, że będziesz miał więcej miejsca? Nie wszerz się żyje, w głąb. [...]
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromnervure nervure

January 07 2015

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, 23/24.05.1964
Reposted fromscorpix scorpix viaurwisko urwisko
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jaki cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie (...) byleś czegoś pragnął i coś robił. Rozumiesz?
— Bolesław Prus; Lalka
Reposted fromapatyczna apatyczna viaurwisko urwisko
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus
Reposted fromurwisko urwisko
Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaurwisko urwisko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl